Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Nämä ehdot koskevat Selkien Green care Oy:n tuottamia ohjelmapalveluja sekä niihin mahdollisesti liittyviä oheispalveluja.

Selkien Green care Oy  noudattaa seuraavia ehtoja koskien yhtiön tuottamien ohjelma- ja oheispalveluiden  varaamista ja perumista. Molemmat osapuolet sitoutuvat näihin ehtoihin, kun varaus on tehty.

VARAUKSET

Varaus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai internetistä Selkien Green caren ohjelmapalvelukaupasta (www.selkiegc.fi) . Varaus on voimassa varaajan varauksen yhteydessä ilmoittamalle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan, kun asiakas on saanut varaukselleen vahvistuksen (sähköposti).

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä joko suullisesti tai kirjallisesti (sähköposti). Kirjallinen peruutus kuitataan Selkien Green carelta vastaanotetuksi vastaamalla asiakkaan viestiin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Selkien Green carelle. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2 vrk/48 h ennen varatun palvelun alkua, veloitetaan koko palvelun hinta.

Ryhmäperuutus on tehtävä vähintään 7 vrk ennen varatun tapahtuman alkua. Mikäli peruutus tulee tämän jälkeen, Selkien Green carella on oikeus veloittaa 50% varauksen mukaisesta kokonaislaskusta.